waag makerbox

leren door te maken!

 

 

‘What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand.’ Confucius

Maakonderwijs

Maakonderwijs is leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te helpen uitvinder te worden. Maakonderwijs stimuleert hoofd, handen en hart. In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken. De leerlingen van vandaag kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te ontplooien. Door de verbinding tussen creativiteit en technologie kunnen kinderen zich beter ontwikkelen: kennis wordt meteen toegepast en ingezet voor het maken van dingen die ze leuk, mooi of belangrijk vinden, voor zichzelf, de ander of de wereld.

Leren door te maken

Leren door te maken begint met nieuwsgierigheid en verwondering, het daagt kinderen uit te ontdekken en te onderzoeken, om kritisch te kijken en te bevragen en het spreekt de verbeeldingskracht aan. Kinderen maken kennis en leren werken met verschillende materialen, gereedschappen en machines, en werken creatieve ideeën uit en geven oplossingen vorm. Ze werken samen en ontwikkelen hun eigen ‘ik’ en hun identiteit als maker. Tenslotte reflecteren ze op wat hun creatie en het proces betekent, voor zichzelf, de ander en de wereld.  

Lees meer over de achtergrond van Leren door te maken in onze FabSchool publicatie:

FabSchool – Leren door te maken

Maker Mindset

“You don’t teach the maker mindset. The practice creates the mindset.”
Dale Dougherty

Het is cruciaal dat kinderen hun makerschap en een maker mindset ontwikkelen; door iets te maken, leer je om wereld te begrijpen en dat alles om je heen gemaakt is, dat jij daar iets aan toe kunt voegen en dat draagt bij aan een gevoel van plek in, eigenaarschap over, maar ook verantwoordelijkheid voor die wereld.

Maker mindset – John Spencer, professor, author, maker