gereedschap

Digitale Fabricage

Onder Digitale Fabricage vallen computergestuurde machines die objecten maken op basis van een digitaal bestand. Je kunt hiermee dingen maken door ze te ontwerpen op de computer waarna de computer een ander apparaat aanstuurt om het model om te zetten in een fysiek object. Zo ontwerp je bijvoorbeeld eerst een koffiekopje in een 3D programma op de computer en vervolgens laat je de 3D printer jouw ontwerp uitprinten. Andere apparaten die veel gebruikt worden voor digitale fabricage zijn de vinylsnijder en de lasersnijder.

Programmeren

Wanneer je een computer wilt laten reageren zoals jij het bedacht hebt, moet je het eerst programmeren. Een simpel programma voor een robotstofzuiger kan er bijvoorbeeld ongeveer zou uitzien: “ga naar voren, draal naar links als je niet verder kan, en doe deze regel 100 keer”.

Code is kortgezegd de taal die de computer snapt. Een voorbeeld: een computerprogramma is een opeenvolging van instructies aan de computer om deze iets te laten doen. Als de computer een plaatje op het beeldscherm moet laten zien, wordt hem eigenlijk één voor één verteld welke pixel welke kleur moeten krijgen. Het computerprogramma is geschreven in code, de taal die de computer snapt. Het schrijven van code noemen we programmeren.

Een app is ook een computer programma dat door een programmeur geschreven is in code. De code zorgt er voor dat de computer doet wat de programmeur bedacht heeft op het moment dat jij bijvoorbeeld op een knopje drukt.

Elektronica

Nog zo’n woord dat niet meer weg te denken is uit onze wereld. Elektronica is zowel een wetenschap als een ander woord voor elektronische componenten. In het laatste geval is het kortgezegd een verzamelnaam voor alle onderdelen waar elektriciteit doorheen gaat zoals lampjes en motortjes. De onderdelen gaan van heel simpel, zoals bijvoorbeeld een gloeilampje, tot iets heel ingewikkelds zoals een microcontroller. Een ingewikkeld component is vaak opgebouwd uit een heleboel simpele onderdelen. Zo bestaat een processor van een computer onder andere uit een paar miljard redelijk simpele transistors die als schakelaar werken. Maar gelukkig hoef je het niet allemaal per se te begrijpen om er mee te kunnen werken.