‘The role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide ready-made knowledge.’ – Seymour Papert

Rol van de begeleider

Maakonderwijs vraagt een andere rol van de begeleider. Als begeleider word je eigenlijk een soort ontwerper; een ontwerper van leerervaringen.

Open Ontwerpopdracht

Begeleiden van Maakonderwijs is vaak een kwestie van ‘over-prepare’ en ‘under-structure’. Het begint met het vormgeven van een goede, open ontwerpopdracht.

Een open ontwerpopdracht bestaat uit een ‘hoe kun je?’ vraag. Een vraag die helder en eenduidig is (op een post-it past), maar wel open is en de vrijheid voor de leerling laat om zijn of haar eigen invulling en uitwerking aan te geven.

En een opdracht die gekenmerkt wordt door beperkingen. Beperkingen in tijd, materiaal, vorm of techniek. Beperkingen leiden namelijk vaak tot de meest creatieve oplossingen.

Geef je bijvoorbeeld de opdracht ‘Bouw een brug’, dan krijg je 10 bruggen. Vraag je ‘Hoe kun je naar de overkant komen?’, dan krijg je een vlot, een kabelbaan, een trampoline en een zelf bestuurbare drone. Door die openheid in de opdracht, zorg je ervoor dat leerlingen niet iets na gaan maken, maar echt hun eigen ideeën en creativiteit in de oplossing kwijt kunnen.

Proces 

En vervolgens ga je op avontuur met je leerlingen. Een avontuur waarvan je de uitkomst nog niet weet. Dat betekent dat je je vooral richt op het begeleiden en waarderen van het proces.

Kennisconstructie

‘Learning occurs when a new experience makes connections to existing knowledge. Learning cannot be delivered to the learner. The best way to ensure understanding inside your head is through active construction of sharable things outside your head.’ – Learning Manifesto

Het gaat bij Maakonderwijs minder om kennisoverdracht en meer om kennisconstructie. Om interdisciplinaire opdrachten, samenwerken met anderen en het gebruik van fysieke materialen en objecten. Tijdens het samenwerken of gebruik van materialen kunnen leerlingen weerstand ontmoeten. En weerstand kan leiden tot frustratie.

Frustratie

Ervaren Maakonderwijs begeleiders identificeren momenten van frustratie vaak als sleutelmomenten in het leerproces. De manier waarop leerlingen met frustratie leert omgaan en deze leert overkomen, vraagt onder meer zelfreflectie en doorzettingsvermogen. Het zijn daarmee tevens de momenten waarin de rol van de begeleider essentieel is. Het leren herkennen en effectief begeleiden van momenten van frustratie is een belangrijk onderdeel van het begeleiden van Maakonderwijs.  

Fouten maken

Een van de moeilijkste dingen is fouten maken. En vanuit het perspectief van de begeleider: de ruimte laten om fouten te maken. En dat terwijl we weten dat je er zo veel van kunt leren.

Je leert er echter vooral van als je echt zelf je fouten kunt maken. Wij zeggen vaak tegen begeleiders: “Het toetsenbord is lava”. Daarmee bedoelen we dat de begeleider het toetsenbord, de tool of de machine niet aan mag raken, maar de leerling moet leren het zelf te doen.  

En je leert het meeste van je fouten als je er samen op reflecteert; wat gebeurde er, hoe zou je het volgende keer anders kunnen doen, wat heb je ervan geleerd?

Waar de focus van meer traditioneel onderwijs over het algemeen wat meer links zit, verschuift de focus van Maakonderwijs naar rechts in bovenstaand overzicht. 

Facilitation Field Guide van The Tinkering Studio van Exploratorium

Scaffolding

Scaffolding is een didactische methode die heel goed bij maakonderwijs past. Bij scaffolding bied je als begeleider steeds kleine stukjes ondersteuning, in de vorm van vragen, kleine opdrachten of informatie, waardoor de leerling in stapjes steeds een beetje groei kan doormaken.

Via deze aanpak stimuleer je leerlingen om zo veel mogelijk zelfstandig stappen te maken in het leren. Je biedt tijdelijk hulp en ondersteuning, waarbij je de leerling uitdaagt om bijvoorbeeld ‘hardop te denken’, of zelf iets nieuws te proberen/ te maken, zodat de leerling zo veel mogelijk zelf met antwoorden en oplossingen komt.

Scaffolding is dus een combinatie van het initieel aanbieden van veel ondersteuning aan leerlingen en het geleidelijk afbouwen daarvan naarmate hun expertise toeneemt. Scaffolding betekent letterlijk ‘steiger’. Je zet als begeleider als het ware is voor de leerling in de steigers.

Kijk hier een video over scaffolding op Leraar 24: video

Creativiteit stimuleren

Veel kinderen hebben als ze iets gaan ontwerpen de neiging de oplossing te zoeken in dat wat ze al kennen. Vaak maken ze iets na, zoeken een plaatje online en blijven bij hun eerste ontwerp of idee. Als begeleider is het zaak om ze een stapje verder te brengen en meerdere opties en mogelijkheden te laten verkennen.

Creativiteit stimuleren begint bij een goede open ontwerpopdracht; een ‘hoe kun je?’ vraag, die helder en eenduidig is, maar wel openheid voor verschillende invulling en uitwerking laat, en die beperkingen kent, in materiaal, tijd, interactie, doelgroep etc.

Maar in het proces zijn er ook verschillende dingen die je kunt doen. Creatieve vaardigheden kun je leren. Je kunt kinderen bijvoorbeeld leren verschillende kanten op te denken (te divergeren), zich in te leven in een ander en te durven uit te proberen.

En op de website Ontwerpen in de Klas vind je verschillende werkvormen waar wij vaak gebruik van maken in onze programma’s, om ideeën te verzinnen en te selecteren:  

Ideeën verzinnen en selecteren

Tips

Tips die we leraren en begeleiders van Maakonderwijs geven:

Begin!

En begin vooral met iets dat aansluit bij je eigen interesse of liefhebberij. Dan bereid je je kennis en ervaring van iets dat je toch al leuk vindt uit, leer je het snelste en ben je het beste in staat om je eigen inspiratie of passie over te dragen aan je leerlingen. Als je bijvoorbeeld vaardig bent in textiele ambachten, ga dan met geleidend draad en LED lampjes wearables maken. Ben je geïnspireerd door de kunstenaar Jean Tinguely, ga dan aan de slag met tekenrobots 

Motto: ‘Ik weet het niet, laten we het samen uitzoeken’.

Als je begint met Maakonderwijs is veel nieuw en kan je niet alles weten. En dat hoeft ook niet. Maakonderwijs gaat over nieuwsgierigheid en het loslaten van controle. Het gaat erom studenten te begeleiden om hun eigen kennis te verkennen en te construeren in plaats van je kennis op hen over te dragen. Dat betekent dat je niet alle antwoorden hoeft te hebben. Wanneer je tegen je leerlingen zegt ‘Ik weet het niet, maar laten we het samen uitzoeken’ en je committeert aan die gezamenlijke taak, zal je zien dat er een bepaalde mate van gelijkwaardigheid ontstaat, een sfeer van onderzoek en innovatie, en motivatie om samen tot oplossingen te komen.

Gebruik het internet!

Er is zo veel al gedaan en bedacht en makers zijn delers en we durven te zeggen dat bijna alles dat je kunt bedenken online te vinden is.

Toetsen

Hoe kun je Maakonderwijs toetsen? Een schriftelijke toets afnemen is meestal niet erg zinvol. Maar hoe beoordeel je dan een Maakproject? Een eenduidig antwoord op deze vraag hebben wij niet. Het hangt af van de context waarin je werkt en wat bij jou, je school of bibliotheek en je leerlingen past.

Hier delen we een aantal ideeën die wij de afgelopen jaren opgedaan hebben, van onszelf, maar ook van andere leraren en partners. Een combinatie maken is uiteraard ook mogelijk!

Goed of nog niet goed genoeg

Er zijn ervaren Maakonderwijsdocenten die een project beoordelen met goed of nog niet goed genoeg. En die leerlingen de kans geven om een project dat nog niet goed genoeg is, aan te passen en te verbeteren om ervoor te zorgen dat het wel goed genoeg is. Interessant is dat deze manier van beoordelen meer in lijn is met de manier waarop projecten in professionele werksituaties beoordeeld worden. In het bedrijfsleven is het geven van cijfers niet erg gebruikelijk.  

Zelfevaluatie en reflectie

Zelfevaluatie en reflectie kunnen ook een interessante manier of onderdeel van beoordeling zijn. Als een project bijvoorbeeld niet geslaagd is of niet werkt, maar een leerling wel kan aangeven waarom het niet gelukt is, wat hij of zij geleerd heeft en de volgende keer anders zou doen, kan de leeropbrengst erg hoog zijn. Daarnaast zorgt het ook voor het herhalen van het maakproces én helpt het leerlingen bij het ontdekken van gaten.

In het Amsterdam Maakplaats 021 project maken we gebruik van een zelfevaluatie kleurplaat, ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, gebaseerd op de zelfevaluatie tool van de OntdekApp. Kinderen kunnen zichzelf evalueren door te kleuren in welke mate ze iets nieuws geleerd hebben, hulp gevraagd hebben etc.

Peerreview

Veel scholen die met Maakonderwijs bezig zijn, passen een vorm van peer review toe. Uit onderzoek blijkt dat peerreview tussen leerlingen de betrokkenheid vergroot. Peerreview kun je vormgeven met rubrics. Rubrics zijn duidelijke overzichten waarbij de leerling in één oogopslag kan zien op welke manier hij of zij taken van andere leerlingen moet classificeren.

Belangrijk bij het opstellen van rubrics is dat je eerst vaststelt wat je wil meten. Zijn het vaardigheden? Is het kennis? Is het een attitude?

Daarnaast is het belangrijk dat de leerling weet op welke manier hij/ zij medeleerlingen een goede beoordeling kunnen geven. Met andere woorden: de criteria moeten helder zijn.

Portfolio toetsen

Een andere goede mogelijkheid om te laten zien wat leerlingen geleerd hebben is het maken van een portfolio. Door bewijzen te tonen koppelen ze de stappen die ze gezet hebben en dat wat ze geleerd hebben aan hetgeen ze gemaakt hebben, en kunnen zo goed laten zien wat ze zich eigen hebben gemaakt. Hier is veel inspiratie vanuit het kunstonderwijs te halen, waar het heel gebruikelijk is om maakprojecten te beoordelen, zonder per se een cijfer te geven.

Instructable of vlog

Je kunt leerlingen ook een ‘instructable’, oftewel foto-instructie, laten maken van hun werk. Het vereist nauwkeurige documentatie van het proces in heldere en begrijpelijke stappen, eventueel voorzien van korte tekstuele instructies. Vel werk en enorm leerzaam! En als een ander het project probleemloos kan namaken, is de Instructable geslaagd. Kijk voor voorbeelden van instructables op onze instructable-pagina op makerbox of op instructables.com.

Makerbox Instructables                            instructables.com

Met alle digitale mogelijkheden van tegenwoordig is het voor leerlingen enorm eenvoudig om het geleerde vast te leggen in een video. Een vlog, instructievideo of een korte documentaire maken is zelfs met alleen een smartphone goed te doen.